Đánh giá 12TK219 - 12T

Đánh giá

Đóng
Laptop Apple MacBook Pro M1 2020 8GB/256GB (MYD82SA/A)

12TK219 - 12T

Bạn cảm thấy sản phẩm này như thế nào? (chọn sao nhé):

  • Rất tệ

  • Tệ

  • Bình thường

  • Tốt

  • Rất tốt

 APP
Gọi điện