Đánh giá MOMA AUTOMATION MARKETING - XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ PHÒNG MARKETING & SALE - Giám đốc marketing thuê ngoài

Đánh giá

Đóng
Laptop Apple MacBook Pro M1 2020 8GB/256GB (MYD82SA/A)

MOMA AUTOMATION MARKETING - XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ PHÒNG MARKETING & SALE - Giám đốc marketing thuê ngoài

Bạn cảm thấy sản phẩm này như thế nào? (chọn sao nhé):

  • Rất tệ

  • Tệ

  • Bình thường

  • Tốt

  • Rất tốt

0988940068
Nhắn tin!